UWAGA - URLOP

ZKwP Oddział w Kaliszu informuje iż w dniu 30.08.2017 Biuro Oddziału będzie nieczynne z powodu urlopu. Informujemy że wpisy do hodowli, wydawanie rodowodów oraz zaplanowane wcześniej przeglądy miotów będą odbywać się bez zmian. Kierownicy sekcji będą obecni na swoich dyżurach bez zmianINFORMACJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII
W sprawie wymogów przewozowych dla psów powracających z Wystawy Europejskiej w Kijowie.

W sprawie wymogów przewozowych dla psów powracających z Wystawy
Europejskiej w Kijowie. W związku Europejską Wystawą Psów Rasowych,
która odbędzie się w dniach 25-27 sierpnia 2017
na Ukrainie,Główny Lekarz Weterynarii zwraca uwagę na wymogi
przewozowe w przypadku powrotu psów do Unii Europejskiej,a w
szczególności obowiązek posiadania udokumentowanego potwierdzenia
oznaczenia poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą
miareczkowania. GIW zaleca wykonanie badania przed wyjazdem
z Unii Europejskiej, wówczas przy powrocie nie obowiązuje
trzymiesięczny okres oczekiwania na wjazd do UE.
Pełny tekst informacji Głównego Lekarza Weterynarii
TUTAJ

!! AWARIA !!

W związku z awarią łaczy telefonicznych
prosimy o kontakt z Oddziałem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Za utrudnienia rzepraszamy.
Po usunięciu awarii zostanie
podana informacja o przywróceniu drożności linii telefonicznej

FOTORELACJA Z WYSTAWY
DOSTĘPNA W ZAKŁADCE "WYSTAWY"

SPOTKANIA NA PLACU
ZKwP Oddział w Kaliszu zaprasza na godziny otwarte
na placu szkoleniowym przy ul.Żytniej 5.
więcej informacji TUTAJ

NOWE UCHWAŁY
ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Na stronie Zarządu Głównego podano nowe uchwały Plenum z dn. 16.09.2015 r.
UCHWAŁY TUTAJ

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na fakt iż:
"Plenum podjęło uchwałę, że od 1 stycznia 2016 r. nie będą
przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r.
z kopiowanymi uszami i/lub ogonami.

Dokładny komunikat
wraz ze zmianami TUTAJ

!! ZMIANA !!

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 18.02.br.
podjął uchwałę o wstrzymaniu, jako OBOWIĄZKOWE badań DNA
do czasu dopracowania procedur związanych z pobraniem materiału i ich badaniem.

Nadal badania DNA mogą być przeprowadzane w Oddziałach
ZKwP wg dotychczasowych procedur, ale w formie dobrowolnej.
Decyzja wchodzi w życie z dniem opublikowania i jest ważna do odwołania.
Plenum Zarządu Głównego podjęło uchwałę o odwołaniu Kol. Anny Rogowskiej z funkcji Vice-przewodniczącej d/s Hodowlanych.

!!! WYSTAWY 2017!!!
TERMINY
Podano terminy wystaw psów na rok 2016 w Polsce
Wykaz dostępny na stronie Zarządu Głównego

 

!! ZMIANY 01.09.2014 W REGULAMINIE !!

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami
jakie zostały wprowadzone w "Regulaminie Hodowli Psów Rasowych" oraz w
"Regulamin poboru (opłacania) składek członkowskich Związku Kynologicznego w Polsce "

KOMUNIKAT

W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011,nr 230, poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób niebudzący wątpliwości zakazuje wykonywania zabiegóww kopiowania uszu i ogonów, Zarząd Główn na posiedzeniu w dn.29.10.2011 podjął następujące uchwały:

1. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione naturalne uszy i ogony.
Kierownicy sekcji ras zostają zobowiązani do zaznaczania w protokółach kontroli miotów każdego przypadku ciętego ogona i/lub uszu oraz zgłaszania tego faktu Zarządowi Oddziału.
W rasach, w których występują ogony szczątkowe i/lub skrócone, ogony wszystkich szczeniąt muszą zostać opisane w protokółach kontroli miotów, a następnie w metrykach i rodowodach.

2. Od 01.01.2012r. zostaje wprowadzony zakaz wystawiania psów z kopiowanymi ogonami i/lub uszami.
Zakaz ten dotyczy WYŁˇCZNIE psów URODZONYCH W POLSCE PO 01.01.2012.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się przyjęcie na wystawę psa urodzonego w Polsce po 01.01.2012 i poddanego zabiegowi kopiowania, o ile zabieg został przeprowadzony z poszanowaniem art.27 Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.1997, nr 111, poz.724). W takim przypadku właściciel psa zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia oryginał lub, poświadczoną przez jego macierzysty oddział ZKwP, kopię stosownego zaświadczenia lekarskiego, które musi zawierać, umożliwiające weryfikację, szczegółowe dane kontaktowe lecznicy i wystawiającego zaświadczenie lekarza takie jak: nazwisko, adres, nr telefonu oraz adres e-mail. Zaświadczenie pozostaje w dokumentach wystawowych organizatora imprezy.


Dane o reproduktorach proszę podawać według wzoru:

Grupa FCI
RASA

Tytuły Imię Przydomek ur.DD-MM-RRRR r. PKR.XX-00000 ubarwienie
O. ojciec
M. matka
wł. imię, nazwisko i kontakt do właściciela

Dane niekompletne nie będą umieszczane
na stronie związku.
Proszę nie przysyłać plików DOC, DOCX.


Dane o szczeniętach proszę podawać według wzoru:

Grupa FCI
RASA
data ur.DD-MM-RRRR r.
wł. imię, nazwisko i kontakt do właściciela
nazwa hodowli (ewentualnie strona www)

Dane niekompletne nie będą umieszczane
na stronie związku.
Proszę nie przysyłać plików DOC, DOCX.

Informujemy, że składka członkowska za rok 2017 wynosi 70 zł.
Składki można opłacać w kasie Oddziału
lub
na konto: WBK O/Kalisz 22 1090 1128 0000 0000 1201 5716
 
Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym
do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla, szkolenie.